Sogn regionråd og arbeidsutvalet i Sognarådet: 

10. februar, Årdal
24. mars, Lærdal
25. april, Vik 
16. juni, Sogndal
28.-29. august, Bergen
30.-31. oktober, Sogndal
15. desember, Aurland

Sognatinget:

21. mars, Sogndal
4. desember (digitalt)

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag: 21. april og 27. oktober 2023.

Møteplan for 2024

Tidlegare møte