Representantskapet - Sognatinget: 

30. januar
30. april
19. november 

Arbeidsutvalet - ordførarar: 

16. februar, Luster
16. april, Lærdal
14. juni, Årdal
6. september, Vik 
18. oktober, Aurland 
13. desember, Luster 

Møtestad kan bli endra. 

Interkommunale selskap*: 
26. april, Sogndal 
25. oktober, Sogndal

* SIMAS, Sognlab og Sogn brann og redning. 

Tidlegare møte