Møtedokument for 2021 

19. februar, Vik
21. april, Luster
18. juni, Årdal
21. september, Flåm 
29. oktober, Sogndal 
13. desember, Sogndal

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag 23. april og 22. oktober 2021.

Møtekalender 2022

Tidlegare møte