Møteplan for 2022: 

28. januar, Årdal
25. mars, Vik 
26. april, Luster
10. juni, Lærdal 
9. september, Sogndal 
28. oktober, Aurland
9. desember, Høyanger

Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag: 22. april og 21. oktober 2022.

Tidlegare møte