Dato og stadSaksdokumentPresentasjonar
17. februar, Leikanger

Møteinnkalling 
Endra dagsorden

Vedlegg til sak 4: Rapport om forlenging av rullebane og kalkyle
Tilleggsnotat og kalkyle

Møteprotokoll

Status i prosjektet lokalmedisinsk senter ved Margun Thue, Lærdal kommune

Aktuelt frå Helse Førde i tilknytting til prosjektet ved Jon Bolstad, Helse Førde

Evaluering av prosjektet Sats på skulen - snu Sogn ved Trond Buland, NTNU

21.-22. februar, VatnahalsenOrdførarsamling: 
Program
Referat
På veg mot auka regional ubalanse? Fylkesdirektør Jan Per Styve, Hordaland fylkeskommune
20. april, Balestrand

Møteinnkalling

Vedlegg:
Rapport reiselivsorganisering 

Evalueringsrapport Sats på skulen - snu Sogn

Kart flyplassveg

Årsmelding og rekneskap 2011

Brev frå Reisemål Sogndal og Luster

Møteprotokoll

Planstrategiar Sogndal kommuneOrdførar Jarle Aarvoll

Vidaregåande opplæring:
Status, utfordringar og skulebruksplan ved ass. fylkesdirektør Per Jørgen Loen

Status og elevtalsutvikling ved dei vidaregåande skulane ved rektor Marte Sofie Vange

Plan for arbeid med delavtalane Helse Førde og KS ved samhandlingssjef Vidar Roseth

25. juni, Vik

Møteinnkalling

Utsendt til møtet: 
Tilråding sak 15 - reiselivsorganisering 
Tilråding sak 16 - skule- og barnehagesamarbeid

Omdelt i møtet:
Forslag til interimstyre, sak 15 
Tilleggssak: Regionalplan - næringsanalyse, sak 18

Møteprotokoll

 
14.september, Aurland

Møteinnkalling

Vedlegg:
Regional planstrategi
Planprogram Sogndal kommune

Møteprotokoll

 
26. oktober

Møteinnkalling
Notat om regionalplan 2013-2016
Sak 31 Reiselivsorganisering - midlar

Vedlegg:
Årdal fullskala forsøkshall

Møteprotokoll

 
7. desember

Møteinnkalling

Sak 34 Regionalplan 2013-2016
Sak 37 Orienteringssaker: Notat om søknad til prosjekt
Sak 38 Reiselivsorganisering - overgangsfase til nytt selskap

Vedlegg:
Rapport - flyplassveg

Møteprotokoll

 Frå "Sats på skulen - snu Sogn" til "System for styrka læring"  ved prosjektleiar Claus Røynesdal

Høgskulen si rolle som regional utviklingsaktør 
ved rektor Åse Løkeland

Møtearkiv