Det er to moglegheitsområde som er utgreidd:
1) Utviding av sommarruta Bergen-Flåm i perioden april til oktober
2) Etablering av Flåm som endestopp for heilårsrute, ev. for november-mars

Utgreiinga er utført av Synnøve Aabrekk Reiselivsrådgjeving AS. Kontaktinfo: epost synnove(a)aabrekk.com, tlf 416 22 807.

Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten, 1.9.2016
Presentasjon