Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa har felles møtedag 26. april og 18. oktober 2019.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd