Dei interkommunale selskapa i regionen har møte 20. april og 19. oktober 2018.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Seinare møte i Sogn regionråd