Saksdokumenta og presentasjonar frå møta i Sogn regionråd finn du under.

Møte for 2014:

28. februar
7. mai
24. juni
12. september
31. oktober - Møtet avlyst
5. desember

Interkommunale selskap (representantskap og generalforsamling): 25. april og 17. oktober.