Tema er kulturforståing og kulturforskjellar, arbeids- og språktrening, kommunikasjon og system for oppfølging. Deltakarane vil vere med å gje innhald til programmet som krev aktiv deltaking og deling. Les meir på nettsida Sogn for alle