Dato og stad Saksdokument Presentasjonar

11. februar, Vik

Møteinnkalling
Sak 4/11 byggjetilsyn
Rapport friluftsråd

Møteprotokoll

NAV sin reduksjon i VTA-plassar 
ved fylkesdirektør NAV Tore Thorsnes
Ruteområde 4C strekninga Vinje-Hella-Sogndal og
Kart over ruteområde 4C  ved senioringeniør Kjell Kvåle
Forprosjekt friluftsråd 
ved prosjektleiar Wilhelm Tangerud

1. april, Flåm

Møteinnkalling
Årsmelding 2010
Rapport friluftsråd

Møteprotokoll

Aurland ressursutvikling as
ved styreleiar Ivar-Bjarne Underdal
Prioriteringar, tiltak og organisering i Visit Sognefjord
ved reiselivsdirektør Arne Glenn Flåten
Samhandlingsreforma
ved varaordførar Lars Petter Nesse
Samhandlingsprosjektet  ved rådmann Alf Olsen
Arbeidsmarknadssituasjonen i Lærdal ved Alf Olsen

17. juni, Leikanger

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Omdelt i møtet:
Oppsummering frå evalueringsmøtet Sats på skulen - snu Sogn

Program "Den gode skuleeigar"

Vurdering av samhandlings- og avtalestruktur
ved leiar i arbeidsgruppe Ørjan Raknes Forthun
Samhandlingsreforma i Sogn 
ved samhandlingssjef Vidar Roseth
Status og planar for Njøs Næringsutvikling
ved dagleg leiar Stein Harald Hjeltnes
Nytt næringshageprogram
ved fagkoordinator Lars Hustveit
Planutkast for overgrepsmottak
ved prosjektleiar Helge Ulvestad

16. september, Luster

Møteinnkalling
Møteprotokoll

 
28. oktober, Sogndal

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Aktuelle tiltak og prosjekt ved Sogndal lufthamn Haukåsen
ved lufthamnsjef Gunnar Solbakken

2. desember, Lærdal

Møteinnkalling
Vedlegg: Tiltaksplan for 2012
Møteprotokoll

Sats på skulen - snu Sogn
ved prosjektleiar Claus Røynesdal, Sogn regionråd
Entreprenørskap i Europa - utfordringar for Sogn
ved Ivar Offerdal, Høgskulen i Sogn og Fjordane