Møte 24. april:
Møteinnkalling 24.4.2009

Møteprotokoll 24.4.2009

Vedlegg:
Årsmelding og rekneskap 2008
Regionalplan 2009-2012 strategiplan og tiltaksplan.

Presentasjonar:
Vegsamband Bergen-Trondheim via indre Sogn ved regionvegsjef Olav Ellevset
Distriktssenteret sine oppgåver og rolle ved avdelingsleiar Steinar Fredheim
Med maten inn i framtida ved nestleiar Jon O. Nummedal, Bondelaget 

Møte 12. juni:
Møteinnkalling 12.6.2009
Møteprotokoll12.6.2009

Vedlegg:
Tiltaksplan for 2009 - framlegg
Rapport Leidang Kystlei Sognefjord
Sakspapir Årdal kommune

Presentasjonar: 
Skuleeigarrolla ved direktør Eva Lian, KS Utdanning 
Leidang - forprosjekt ved prosjektleiarane Marny Tønnessen og Ralph Krüger
SognLab ved styreleiar Jarle Skartun og dagleg leiar Thomas Lysne 

Møte 4. september:
Møteinnkalling 4.9.2009

Møteprotokoll 4.9.2009
Rapport Leidang Kystlei Sognefjord

Møte 23. oktober:
Møteinnkalling 23.10.2009
Møteprotokoll 23.10.2009

Vedlegg: Endring av rutetilbodet i Sogn og Fjordane

Møte 4. desember:
Møteinnkalling 4.12.2009

Møteprotokoll 4.12.2009